Przeskocz do głównej zawartości
Strona Główna
O projekcie
Wydarzenia
Oferta projektu
Szkoły zawodowe
FAQ
Kontakt
Przejdź do wyszukiwania
 
Strona Główna > Strony > default.aspx  

 

Młodzież
Partnerzy
Przedsiebiorcy

 Modernizacja kształcenia zawodowego

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

projekt systemowy Województwa Małopolskiego

 

Okres realizacji: 2010-2015

Lider projektu: Województwo Małopolskie

Cel projektu: Projekt miał na celu modernizacje oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w 7 kluczowych dla województwa branżach zawodowych: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej. Zadanie realizowane było w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe, w tym z 22 powiatami i 3 gminami Małopolski oraz 8 podmiotami niepublicznymi. Ponadto projektem objęte były szkoły prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Województwo Małopolskie. Uczniowie szkół objętych projektem uczestniczyli w specjalistycznych zajęciach branżowych, zajęciach wzmacniających kompetencje kluczowe, a także działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Kluczowym elementem projektu było także doposażenie szkół w sprzęt techno-dydaktyczny.

Budżet projektu: 154 000 000,00 zł w tym:

130 900 000,00 zł – dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 POKL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).

4 217 194,81 zł – budżet państwa

18 882 805,19 zł – wkład własny

Oferta  dostępna w ramach projektu dla uczniów szkół zawodowych w latach 2010-2015: 

 • kursy i szkolenia zawodowe,
 • dodatkowe praktyki, staże-wizyty zawodoznawcze,
 • płatne staże w przedsiębiorstwach,
 • dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodnicznych oraz branżowych języków obcych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • wizyty studyjne u zagranicznych partnerów Województwa Małopolskiego (niemiecka Turyngia, francuski Rodan-Alpy, chorwacka Istria), 
 • międzynarodowe seminaria tematyczne,
 • udział w przedsięwzięciu Małopolska Chmura Edukacyjna

Najważniejsze działania zrealizowane w latach 2010-2015:

 • Od początku realizacji projektu 288 szkół wdrożyło programy rozwojowe, które  ukierunkowane były na rozwój dodatkowych umiejetności zawodowych poszukiwanych przez pracodawców  na rynku pracy, (kursy zawodowe, kursy umiejetności), rozwój  kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, w tym doradztwo indywidualne i grupowe oraz wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami poprzez realizację dodatkowych staży i praktyk.
 • Od początku realizacji projektu 77 301 uczniów uczestniczyło w różnego typu formach wsparcia realizowanych w ramach projektu , w tym 39 024  w praktykach, stażach lub stażach – wizytach zawodoznawczych u pracodawców. Spośród wszystkich uczestników projektu 55 843 pochodziło z terenów wiejskich.
 • W ramach komponentu ponadnarodwego 1578 uczniów uczestniczyło w seminariach szkoleniowych oraz 327 uczniów wzięło udział w zagranicznych wizytach studyjnych.
 • Wydano uczniom 165 309 certyfikatów, uprawnień i zaświadczeń.
 • Wyposażono 223 szkoły w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny umożliwiający między innymi utworzenie nowoczesnych pracowni zawodowych (m.in. pracowania informatyczna, gastronomiczna, fryzjerska oraz pracownia elektroniki i elektrotechniki samochodowej).
 • Wyposażono 203 szkoły, w nowoczesne materiały dydaktyczne do prowadzenia kursów/zajęć, służące podniesieniu atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego ( m.in. oprogramowanie komputerowe, tablica multimedialna, materiały do nauki języków obcych).
 • 10 szkół współpracowało z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji zajęć w nowoczesnej formule „odwróconych lekcji” w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
 • 971 uczniów uczestniczyło w realizacji zajęć we współpracy z uczelniami wyższymi w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
 • Wydano 5 publikacji dotyczących realizacji projektu (do pobrania).

 

 Partnerzy

 Spotkania partnerów

 STAŻE

 Komponent

 Chmura Edukacyjna

 Konkursy dla uczniów

 Treści edukacyjne

 Dokumenty MKZM

 Materiały promocyjne

 Publikacja 2015 Tom I

 Publikacja 2015 Tom II

 Publikacja 2014

 Publikacja 2013

 Publikacja 2012

 Publikacja 2011